گياه جايپه در تاريخچه هاي باژي و Wanakbori

خانه - گياه جايپه در تاريخچه هاي باژي و Wanakbori

اطلاعاتي درباره گياهان دارويي

با سلام خواننندگان گرامي از اين پس مي توانند در زمينه گياهان دارويي اطلاعات بيشتري كسب نمايند.

جزئیات بیشتر
انواع گياهانمعرفی چند نوع گیاه:

اين گياه برگ هاي شمشيري و كشيده اي به رنگ سبز دارد. طول آن ها گاهي به بيشتر از نيم متر مي رسد. در نوع ابلق سانسوريا، برگ ها مخلوطي از سبز در متن و زرد در كناره ها هستند.

جزئیات بیشتر
تاريخچه گياه درماني

از ديگر كتب معروف طب هندي مي توان از "شاراكا سمهيتا" كه واجد آثار درماني 500 گياه طي 50 دسته مي باشد و نيز كتاب سوس روتا كه شرح ويژگي هاي 760 گياه در 37 دسته را در بردارد، ياد نمود.

جزئیات بیشتر
بزرگترين نقش جنگلها و گياهان

احمدي، "زراعت چوب" در قالب طرح طوبي را براي كشاورزان مناسب ذكر مي كند و مي گويد: كشاورزان مي توانند از تسهيلات بخش كشاورزي اين طرح استفاده كنند.وي، ضرورت حفظ گونه هاي اقتصادي، ژنتيكي و صنعتي را

جزئیات بیشتر
گياه‌شناسي و آزمايشگاه blogfa

توضيحاتي در خصوص امتحان پايان ترم درس آزمايشگاه گياه‌شناسي نيمسال دوم ۸۹۹۰: امتحان در روز دوشنبه، مورخه ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۰ رأس ساعت ۱۰ صبح آغاز شده و تا ۱۵:۵۰ بعدازظهر به طول خواهد انجاميد. بدليل كثرت تعداد دانشجو

جزئیات بیشتر
انجمن راسخون معرفي گياه آپارتماني آزاليا

براي تكثير گياه آزاليا لازم است از ساقه هاي قديمي و ضخيم استفاده كرد. قلمه زني بايد در فصل تابستان و در مخلوطي به نسبت مساوي از پيت و ماسه تحت دماي 15 درجه سانتيگراد صورت گيرد.

جزئیات بیشتر
گياه‌شناسي و آزمايشگاه بهمن ۱۳۸۸

تنفس: معرفي تنفس و اختلاف شدت تنفس در اندامهاي مختلف گياهي فتوسنتز: پيگمان‌هاي فتوسنتزي، فتوسنتز در قطعات برگها تعرق: نشان دادن تعرق در گياه، باز و بسته شدن روزنه‌ها، جذب آب و تعريق

جزئیات بیشتر
چند گياه جالب blogfa

چند گياه جالب گزارش و عكس از طبيعت و تنوع خزان‌كننده كه بومي امريكاي شمالي است و به منظور استفاده زينتي در باغ‌هاي شمال كشور و تهران كاشته شده در برخي باغ‌هاي گياهشناسي و پارك‌هاي

جزئیات بیشتر
گياهان دارویی، اسانس دار و صنعتی استان اصفهان

خلاصه كتاب گياهان دارویی استان اصفهان در اين كتاب به كليه گياهان دارویی، اسانس دار و صنعتی موجود و مورد استفاده در استان و برخي از وي‍ژگي هاي آن­ها نظير فرم رويشي، فنولوژي، پراكنش در سطح

جزئیات بیشتر
خواص گياهان دارويي حرف(ب)

دمل و جوش :ورم گرم معده و خون بند آمده در معده را از بين مي برد و در علاج ورم هاي سرد نيز مفيد است . زخم و زخم هاي چرکي :در مداواي ناصور و قرحه هاي پليد و برکندن خشک ريشه و علاج زخم هاي پي مفيد است .

جزئیات بیشتر