Stichting Preventie Radicalisering         Preventie Polarisatie    Preventie Radicalisering       VOORLICHTINGEN   LEZINGEN   GASTLESSEN  WORKSHOPS

                                                                                                                  

    

Boeken en Artikelen

 

 Boekbestellingen: s.v.p. via het contactformulier of info@preventieradicalisering.nl

 


Boeken

Sekte  auteur M. Djabani   € 5 ,- 

Het boek vangt aan met de levenservaringen van de schrijver binnen een terroristische getinte sekte en beschrijft vervolgens het proces van sektevorming. Terroristische organisaties blijken dezelfde technieken van identiteitsverbreking en hersenspoeling te gebruiken als sekten. De tweede helft van het boek behandelt het losmakingsproces en beschrijft hoe ex-leden hun trauma's kunnen verwerken. Tevens komt aan de orde wat naasten kunnen doen om hun dierbaren te helpen los te komen van een sekte en voor terugval te behoeden.  

De auteur verzorgt tevens lezingen en boekpresentaties, aan te vragen via het contactformulier op deze site of info@preventieradicalisering.nl 


Goddank! Ik ben geïntegreerd...! (+ dvd)  auteur M. Djabani   € 7,- 

De schrijver doorliep zelf het integratieproces en begeleidde vervolgens jarenlang vluchtelingen op hun inburgeringstraject. Hij zette diverse grote interculturele- en integratieprojecten op en verzorgt trainingen Interculturele Communicatie. In het boek wordt het integratieproces in vijf fasen beschreven, met bijpassende activiteiten voor elke fase. 
Op de bijgeleverde dvd diverse interviews met ervaringsdeskundigen, deskundigen, wethouder integratie,  alsmede meerdere inzicht oefeningen.

De auteur verzorgt tevens lezingen en boekpresentaties, aan te vragen via het contactformulier op deze site of info@preventieradicalisering.nl 

 

Artikelen/publicaties/verslagen spreker Preventie Radicalisering

 

Artikel Parool 

'Bied jongeren anker om radicalisering te voorkomen'   

http://www.parool.nl/opinie/- bied-jongeren-een-anker-om- radicalisering-te-voorkomen~ a4321492/


Artikel Trouw 

'Het belang van neutraliteit in politiekledij'  


Artikel Gezinsbode 

 'Ooit vol wraakzucht, nu bruggenbouwer' (interview) 

  
Publicatie M. Djabani 

' De brandstof van radicalisering' (M.Djabani)  

 
Artikel Trouw Opinie 

'Terrorist als robot door hersenspoeling' (M. Djabani)