Preventie Radicalisering  Preventie Polarisatie

   VOORLICHTINGEN    GASTLESSEN    LEZINGEN   TRAININGENOnze dienstverlening

Om in alle lagen van onze maatschappij weerbaarheid tegen radicalisering tot stand te kunnen brengen moet allereerst inzicht in de samenhang van alles verkregen worden. Het is van belang voedingsbodems tijdig te signaleren, alsmede  preventie tegen polarisatie te bieden; als tussen bevolkingsgroepen of culturen geen goede communicatie tot stand kan komen, nemen spanningen toe en ontstaat zwart-wit visie. Wij komt dan tegenover zij te staan, groepen gaan zich isoleren van de maatschappij: een voedingsbodem waarin radicalisering zich verder kan ontwikkelen. 

Tegelijkertijd is het van groot belang preventiemethoden in het onderwijs door te voeren; emotioneel bewogen jongeren zijn een gemakkelijk doelwit voor de wervingen van radicale en terroristische organisaties, die zeer bewust op hun gevoelens inspelen. Door speciale lesmethoden kunnen jongeren weerbaarheid opbouwen tegen beïnvloeding en wordt zwart-wit visie voorkomen. 

Als de trauma's van oorlogsslachtoffers en vluchtelingen niet verwerkt kunnen worden, ontstaat er grote frustratie, spanning, isolatie, vervreemding. Ook hierop spelen radicale, terroristische groeperingen in. Bovendien wordt het integratieproces door onverwerkte trauma's ernstig belemmerd. Om ontsporing te voorkomen is traumaverwerking van groot belang (de spreker van Preventie Radicalisering is tevens trainer 'Traumaverwerking op basis van eigen kracht') 

Om voedingsbodems voor radicalisering te voorkomen en preventiemethoden aan te tonen, verzorgen wij lezingen, voorlichtingen, gastlessen over onderstaande thema's: 

 • Preventie Radicalisering 
 • Preventie Polarisatie / Overbrugging Cultuurkloven
 • Weerbaarheid tegen Beïnvloeding
 • Traumaverwerking oorlogsslachtoffers; vluchtelingen; ex-sekteleden

Elke activiteit wordt aangepast aan de leerwensen van de aanvrager. 

Voor leerlingen VO zijn speciale gastlessen opgezet.

 

Kracht en meerwaarde van stichting Preventie Radicalisering   

De kracht en meerwaarde van stichting Preventie Radicalisering is de koppeling van deskundigheid aan ervaringsdeskundigheid. De spreker heeft jarenlange ervaring als deskundig trainer/docent, maar is tegelijkertijd ervaringsdeskundig, waardoor van binnenuit inzicht gegeven kan worden in alle processen die voeren tot radicalisme en terrorisme. Door deze innerlijke kennis is het mogelijk specifieke methoden op te zetten, die in alle lagen van de maatschappij daadwerkelijk weerbaarheid tegen radicalisering tot stand kunnen brengen. Dit is van groot belang, want elke terrorist is zonder uitzondering eerst geradicaliseerd...                   Voor de overbrugging van cultuurkloven is het eveneens een groot voordeel dat de spreker zelf uit een andere cultuur afkomstig is; op basis van inzicht van binnenuit worden methoden onderwezen om culturele communicatieblokkades te doorbreken en optimale interculturele communicatie tot stand te brengen.

Onderstaand meer gedetailleerde  informatie over onze activiteiten


Preventie Radicalisering

Onze voorlichtingen, gastlessen, lezingen op gebied van preventie radicalisering geven inzicht van binnenuit in de voedingsbodems van radicalisering; de signalen; de wervingsmethoden en de processen die zich afspelen binnen terroristische organisaties. De spreker gaat tevens diep in op het losmakingsproces en de noodzakelijke begeleiding bij déradicalisering. Vervolgens worden de preventiemethoden besproken welke doorgevoerd zullen moeten moeten worden om onze maatschappij in te enten tegen radicalisering en jongeren weerbaar te maken tegen beïnvloeding. 

 

Preventie Polarisatie / Overbrugging Cultuurkloven

Wij onderwijzen een speciale methodiek voor de overbrugging van cultuurkloven, gebaseerd op overlappingsgebieden. Doordat de docent zelf uit een andere cultuur afkomstig is, tevens het integratieproces zelf heeft doorlopen en al vele jaren in Nederland werkzaam en woonachtig is, kan hij inzicht vanuit beide zijden geven, zowel in de overbrugging van cultuurkloven als in alle fasen van het participatie- en integratieproces.  

 

Traumaverwerking vluchtelingen, oorlogsslachtoffers, ex-sekteleden

Onze trainingen traumaverwerking voor vluchtelingen, oorlogsslachtoffers en ex-sekteleden zijn gebaseerd op het aanboren van eigen kracht.  Tevens worden voorlichtingen verzorgd voor degenen die in contact staan met deze doelgroepen. 

 

Weerbaarheid tegen beïnvloeding

Voor jongeren en jeugdwerkers is een specifieke voorlichting opgezet, gericht op het opbouwen van weerbaarheid tegen beïnvloeding en het kanaliseren van emoties, zodat jongeren bestand worden tegen de wervingstechnieken, manipulatie en indoctrinatie van extremistische organisaties en radicalisering tijdig voorkomen kan worden.  


Speciale gastlessen voor leerlingen Voortgezet Onderwijs

Voor leerlingen VO zijn speciale gastlessen opgezet, waarin veel ruimte wordt geboden voor interactie en vraagstelling. 


Doelgroepen

 Onze voorlichtingen worden aangepast aan elke doelgroep, zoals onder andere: 

 • Onderwijsinstellingen (docenten en leerlingen) 
 • Jongerenwerkers 
 • Jeugddetentie instellingen
 • Politiemedewerkers
 • Beleidsmedewerkers
 • Overheidsinstanties 
 • Vluchtelingenbegeleiders 
 • Maatschappelijke organisaties e.o.  


Onze activiteiten kunnen in elke plaats in Nederland worden verzorgd

 

Fotovoorstelling 

(het duurt even voordat de foto's openen, bedankt voor uw geduld...)

Onder de fotovoorstelling nog enkele artikelen; verslagen; formulier belverzoek    

 

 


Verslagen, aankondigingen

Stichting Preventie Radicalisering werd in 2015 door Amnesty International genomineerd voor The Glass Candle

In onderstaande link een verslag van o.a. de lezing van M. Djabani, St. Preventie Radicalisering, op het Seminar 'Terrorisme en Jihadisme' (voor studenten Integrale Veiligheid, Hogeschool Inholland te Rotterdam):

http://www.inholland.nl/Content/News/Nieuws2015/201502/Seminar+Integrale+Veiligheid.htm#.VOr4jfmG9yV


Artikelen & boeken vindt u op de volgende pagina 


Belverzoek:

Als u onderstaand formulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op: 

U wordt gebeld!

 

 • * verplichte velden


 


 


 


 


 


 

7173