Stichting Preventie Radicalisering      Vanaf 28 sept. 2021 St. Preventie Polarisatie      VOORLICHTINGEN   LEZINGEN   GASTLESSEN  WORKSHOPS

                                                                                                                  


St. Preventie Radicalisering heeft een wijziging in de naamvoering aangebracht en gaat verder onder de naam Preventie Polarisatie.
Meer details over de wijziging kunt u vinden op de nieuwe website www.preventiepolarisatie.nl. Ook is ons mailadres gewijzigd in info@preventiepolarisatie.nl (op dit moment kunt u, tot nader order, ook nog steeds gebruik maken van het contactformulier op deze site)

Onze doelstellingen en dienstverlening  

Om in alle lagen van onze maatschappij weerbaarheid tegen radicalisering te kunnen realiseren, alsmede preventie te bieden tegen polarisatie, moet allereerst inzicht in de samenhang van alles verkregen worden. Ook is het van groot belang voedingsbodems tijdig te signaleren, voorstadia te herkennen, wervingsmethoden te doorgronden en preventiemethoden (onderwijs, overheid, maatschappij) door te voeren, op gebied van zowel radicalisering als polarisatie.
Tevens zal veel aandacht besteed moeten worden aan een optimale interculturele communicatie, want als
tussen bevolkingsgroepen of culturen geen goede communicatie tot stand kan komen, nemen spanningen toe en ontstaat zwart-wit visie. 'Wij' komt dan tegenover 'zij' te staan, een voedingsbodem waarin radicale gedachten aan beide zijden wortel kunnen schieten.

Het is bovendien noodzakelijk specifieke preventiemethoden in het onderwijs door te voeren om jongeren weerbaar te maken tegen beïnvloeding.
Emotioneel bewogen jongeren zijn een gewilde en gemakkelijke prooi voor de wervingen van radicale, extremistische en terroristische organisaties, die zeer bewust op hun gevoelens inspelen. Ook sekten en loverboys gebruiken manipulatietechnieken om jongeren blijvend tot zich te kunnen trekken. Door specifieke lesmethoden aan te bieden waarin jongeren leren weerbaarheid tegen beïnvloeding op te bouwen en waarmee tevens zwart-wit visie voorkomen wordt, zullen manipulatie en indoctrinatie geen invloed meer op hen uit kunnen oefenen. Zij zijn dan van binnenuit beschermd tegen elke vorm van beïnvloeding
Ook traumaverwerking is, gezien de samenhang van alles, van groot belang. 

Als de 
trauma's van vluchtelingen, oorlogsslachtoffers en ex-sekteleden niet verwerkt kunnen worden, ontstaat er grote frustratie, spanning, isolatie en vervreemding. Ook op deze 'zwakke' punten wordt door extremistische en radicale organisaties ingespeeld. Bovendien wordt het participatie- en integratieproces door onverwerkte trauma's belemmerd. Om ontsporing te voorkomen is traumaverwerking noodzakelijk  

Om preventie te bieden tegen polarisatie is optimale interculturele communicatie onontbeerlijk, want alleen daardoor kunnen culturele misverstanden worden voorkomen en culturele blokkades worden opgeheven, waardoor communicatie tussen alle culturen onbelemmerd zal gaan verlopen.

Om alle bovengenoemde punten te kunnen realiseren verzorgen wij  trainingen, workshops, lezingen, gastlessen over onderstaande thema's. De activiteiten kunnen in elke plaats in Nederland op locatie van de aanvrager worden verzorgd. 

Voorlichtingen    Lezingen     Gastlessen    Workshops

De activiteiten worden op locatie van de aanvrager verzorgd. Thema's o.a.:

 • Radicalisering doorgronden en voorkomen
 • Preventiemethoden tegen radicalisering 
 • Cultuurkloven overbruggen 
 • Diversiteit in de praktijk
 • Jongeren tussen twee culturen
 • Weerbaarheid tegen beïnvloeding  
 • Traumaverwerking Vluchtelingen
 • Verloop integratieproces verbeteren   

Elke activiteit wordt aangepast aan de leerwensen van de aanvrager. De activiteiten kunnen in elke plaats/voor elke doelgroep worden verzorgd. Voor leerlingen VO hebben wij speciale gastlessen en lesmateriaal opgezet. 

Kracht en meerwaarde van stichting Preventie Radicalisering   

De kracht en meerwaarde van stichting Preventie Radicalisering is de koppeling van deskundigheid aan ervaringsdeskundigheid. De spreker heeft jarenlange ervaring als deskundig trainer en docent, maar is tegelijkertijd ervaringsdeskundig, waardoor van binnenuit inzicht gegeven kan worden in alle processen die voeren tot radicalisme. Door deze innerlijke kennis is het mogelijk specifieke methoden op te zetten, die in alle lagen van de maatschappij daadwerkelijk weerbaarheid tegen radicalisering tot stand kunnen brengen. Dit is van groot belang, want elke terrorist is zonder uitzondering eerst geradicaliseerd...  

Voor de overbrugging van cultuurkloven is het eveneens een groot voordeel dat de spreker zelf uit een andere cultuur afkomstig is; op basis van inzicht van binnenuit worden methoden onderwezen om culturele communicatie-blokkades te doorbreken en optimale interculturele communicatie tot stand te brengen. Vanuit hetzelfde inzicht kunnen alle fasen van het integratieproces worden belicht en traumaverwerking op basis van eigen kracht worden geboden.

 

Gedetailleerde  inhoudelijke informatie: 

Preventie Radicalisering

Onze voorlichtingen, lezingen, gastlessen op gebied van preventie radicalisering geven inzicht van binnenuit in o.a.:

 • voorfasen/voedingsbodems radicalisering
 • het herkennen van signalen
 • de toegepaste wervingsmethoden
 • de rol van ideologie/religie
 • proces van hersenspoeling/identiteitsverbreking
 • het losmakingsproces (deradicaliseren)
 • preventiemethoden (onderwijs/overheid/maatschappij)
 • jongeren weerbaar maken tegen beïnvloeding  

Zo gewenst kan lesmateriaal ter verdieping worden aangeboden

 

Interculturele Communicatie 
Doordat de spreker zelf afkomstig is uit een andere cultuur, alle fasen van het  integratieproces doorliep, al vele jaren in Nederland werkzaam/woonachtig is, kan hij inzicht vanuit beide zijden geven; zowel in de overbrugging van cultuurkloven als in alle fasen van het participatie- en integratieproces. Tijdens de voorlichtingen, lezingen en gastlessen wordt inzicht gegeven in onderstaande thema's:

 • noodzakelijke culturele wetenswaardigheden
 • culturele misverstanden voorkomen
 • culturele communicatieblokkades opheffen
 • omgaan met taboes en tradities
 • voedingsbodems polarisatie voorkomen
 • contactlegging op basis van overlappingsgebieden
 • inzicht in alle fasen van het integratieproces  
Bij voorlichtingen en gastlessen wordt lesmateriaal ter verdieping aangeboden.
Ook wordt een speciale methodiek aangeleerd om cultuurkloven in elke situatie te kunnen overbruggen, ongeacht uit welke cultuur men afkomstig is. 


Traumaverwerking 

Onze voorlichtingen traumaverwerking voor vluchtelingen, oorlogsslachtoffers en ex-sekteleden zijn gebaseerd op het aanboren van eigen kracht.  Tevens worden voorlichtingen verzorgd voor degenen die in contact staan met deze doelgroepen.
Er wordt o.a. inzicht verkregen in:

 • de invloed van trauma's op het dagelijkse leven
 • het hervinden van de oorspronkelijke identiteit
 • traumaverwerking op basis van eigen kracht  
Bij deze voorlichtingen wordt gewerkt met speciaal lesmateriaal, dat hulp biedt bij het hervinden van een toekomstperspectief. Voor familieleden biedt een voorlichting informatie over hoe men getraumatiseerde dierbaren kan steunen en helpen. 

 

Weerbaarheid tegen beïnvloeding

Voor jongeren, jeugdwerkers en docenten zijn er specifieke voorlichtingen opgezet gericht op o.a.:

 • het opbouwen van weerbaarheid tegen beïnvloeding
 • kanaliseren van heftige emoties
 • wervingsmethoden doorzien
 • manipulatie en indoctrinatie weerstaan
 • weerbaarheid van binnenuit   
Door de opgedane kennis kunnen jongeren weerbaar gemaakt worden tegen elke vorm van beïnvloeding, zodat zij van binnenuit beschermd zijn tegen de manipulatie en indoctrinatie toegepast bij wervingen door extremistische, radicale groeperingen, alsmede door sekten en loverboys e.d. 

 

Speciale gastlessen voor leerlingen Voortgezet Onderwijs 

Voor leerlingen VO zijn over elk thema speciale gastlessen opgezet, aangepast aan de leeftijd van de doelgroep, waarin tevens veel ruimte wordt geboden voor interactie en vraagstelling. De ervaring leert dat jongeren, omdat de spreker vanuit eigen levenservaringen spreekt, bijzonder geboeid en aandachtig zijn. De les blijft hangen en brengt de leerlingen in communicatie met elkaar. Wij bieden daarbij tevens de docenten verdiepingsmateriaal aan, dat in latere lessen gebruikt kan worden om met de klas verder op het thema in te kunnen gaan.  

 

Doelgroepen

Onze voorlichtingen, lezingen en gastlessen worden aangepast aan de leerwensen van de aanvragers. Doelgroepen zijn o.a.:  

 • Onderwijsinstellingen  
 • Jongerenwerkers 
 • Jeugddetentie-instellingen
 • Politiemedewerkers
 • Gemeenteambtenaren 
 • Beleidsmedewerkers
 • Overheidsinstanties 
 • Vluchtelingenbegeleiders
 • Vrijwilligersorganisaties 
 • Maatschappelijke instanties e.o.  


Activiteiten kunnen in elke plaats en voor elke doelgroep worden verzorgd
------------------------------------------------------------------------------------------- 


Fotovoorstelling Stichting Preventie Radicalisering werd in 2015 door Amnesty International genomineerd voor 'The Glass Candle'.

 

Verslag lezing spreker
De lezing werd verzorgd tijdens het Seminar 'Terrorisme en Jihadisme' op Hogeschool Inholland te Rotterdam (zie onderstaande link):
 

http://www.inholland.nl/Content/News/Nieuws2015/201502/Seminar+Integrale+Veiligheid.htm#.VOr4jfmG9yV


Nieuwe contactgegevens:

Preventie Polarisatie

Stichting Preventie Polarisatie
www.preventiepolarisatie.nl
info@preventiepolarisatie.nl
KvK: 61968862 

LinkedIn: Preventie Polarisatie  


Aanvragen

Nieuwe aanvragen kunnen ingediend worden via het contactformulier op www.preventiepolarisatie.nl of via info@preventiepolarisatie.nl.
Op dit moment is het ook nog mogelijk aanvragen via deze site in te dienen


Telefonisch contact
Voor telefonisch contact kunt u onderstaand formulier (belverzoek) invullen


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formulier Belverzoek:

Als u onderstaand formulier invult, nemen wij z.s.m. telefonisch contact met u op:  

 


29898

 

             

Bezoekers website