Preventie Radicalisering  Preventie Polarisatie

   VOORLICHTINGEN    GASTLESSEN    LEZINGEN   TRAININGENOnze dienstverlening

Om in alle lagen van onze maatschappij weerbaarheid tegen radicalisering tot stand te kunnen brengen moet allereerst inzicht in de samenhang van alles verkregen worden. Tevens is het van groot belang voedingsbodems tijdig te signaleren, voorstadia te herkennen, wervingsmethoden te doorgronden en methoden tot preventie (onderwijs, overheid, maatschappij)  door te voeren, alsmede preventie tegen polarisatie te bieden. Als tussen bevolkingsgroepen of culturen geen goede communicatie tot stand kan komen, nemen spanningen toe en ontstaat zwart-wit visie. Wij komt dan tegenover zij te staan, een voedingsbodem waarin radicalisering zich naar beide kanten verder kan ontwikkelen. 

Het is noodzakelijk specifieke preventiemethoden in het onderwijs door te voeren; emotioneel bewogen jongeren zijn een gemakkelijke prooi voor de wervingen van radicale en terroristische organisaties, die zeer bewust op hun gevoelens inspelen. Door speciale lesmethoden aan te bieden kunnen jongeren weerbaarheid opbouwen tegen beïnvloeding en wordt zwart-wit visie voorkomen. 

Als de trauma's van oorlogsslachtoffers, vluchtelingen, ex-sekteleden niet verwerkt kunnen worden, ontstaat er grote frustratie, spanning, isolatie, vervreemding. Ook hierop wordt door radicale, terroristische organisaties ingespeeld. Bovendien zal het participatie- en integratieproces door onverwerkte trauma's ernstig worden belemmerd. Om ontsporing te voorkomen is traumaverwerking van groot belang. 

Ook een optimale interculturele communicatie is onontbeerlijk om culturele kloven te kunnen overbruggen en communicatie tussen alle culturen onbelemmerd te laten verlopen. Culturele blokkades worden daardoor opgeheven en culturele misverstanden voorkomen; preventie tegen polarisatie wordt tot stand gebracht. 


Lezingen  Voorlichtingen  Gastlessen  Workshops  Trainingen

Om voedingsbodems voor radicalisering te voorkomen, preventiemethoden aan te tonen, een optimale interculturele communicatie tot stand te brengen en blokkades veroorzaakt door trauma's op te heffen, geven wij voorlichtingen, gastlessen, workshops, trainingen over onderstaande thema's: 

 • Preventie Radicalisering
 • Preventie Polarisatie 
 • Interculturele Communicatie (Cultuurkloven Overbruggen) 
 • Weerbaarheid tegen beïnvloeding (jongeren) 
 • Traumaverwerking (oorlogsslachtoffers; vluchtelingen; ex-sekteleden)

Deze activiteiten kunnen door ons in elke plaats in Nederland worden verzorgd. Voor leerlingen VO hebben wij speciale gastlessen opgezetElke activiteit wordt altijd aangepast aan de leerwensen van de aanvrager. 

 

Kracht en meerwaarde van stichting Preventie Radicalisering   

De kracht en meerwaarde van stichting Preventie Radicalisering is de koppeling van deskundigheid aan ervaringsdeskundigheid. De spreker heeft jarenlange ervaring als deskundig trainer/docent, maar is tegelijkertijd ervaringsdeskundig, waardoor van binnenuit inzicht gegeven kan worden in alle processen die voeren tot radicalisme en terrorisme. Door deze innerlijke kennis is het mogelijk specifieke methoden op te zetten, die in alle lagen van de maatschappij daadwerkelijk weerbaarheid tegen radicalisering tot stand kunnen brengen. Dit is van groot belang, want elke terrorist is zonder uitzondering eerst geradicaliseerd...    Voor de overbrugging van cultuurkloven is het eveneens een groot voordeel dat de spreker zelf uit een andere cultuur afkomstig is; op basis van inzicht van binnenuit worden methoden onderwezen om culturele communicatieblokkades te doorbreken en optimale interculturele communicatie tot stand te brengen.

Onderstaand gedetailleerde  informatie over onze activiteiten


Preventie Radicalisering

Onze lezingen, gastlessen, workshops en trainingen op gebied van preventie radicalisering geven inzicht in de voedingsbodems van radicalisering; het herkennen van signalen; de wervingsmethoden; alle processen vanaf het voorstadium t/m de eindfase (terrorisme). De spreker gaat tevens in op het losmakingsproces en de noodzakelijke begeleiding bij déradicalisering. Vervolgens worden de preventiemethoden aangetoond die doorgevoerd moeten worden om onze maatschappij te kunnen inenten tegen radicalisering en jongeren weerbaar te maken tegen beïnvloeding. 

 

Interculturele Communicatie / Overbrugging Cultuurkloven

Wij leren een speciale methodiek aan voor de overbrugging van cultuurkloven, gebaseerd op overlappingsgebieden. Doordat de docent zelf uit een andere cultuur afkomstig is, tevens het integratieproces zelf heeft doorlopen en al vele jaren in Nederland werkzaam en woonachtig is, kan hij inzicht vanuit beide zijden geven, zowel in de overbrugging van cultuurkloven als in alle fasen van het participatie- en integratieproces.  

 

Traumaverwerking vluchtelingen, oorlogsslachtoffers, ex-sekteleden

Onze trainingen traumaverwerking voor vluchtelingen, oorlogsslachtoffers en ex-sekteleden zijn gebaseerd op het aanboren van eigen kracht.  Tevens worden voorlichtingen verzorgd voor degenen die in contact staan met deze doelgroepen. 

 

Weerbaarheid tegen beïnvloeding

Voor jongeren en jeugdwerkers is een specifieke voorlichting opgezet, gericht op het opbouwen van weerbaarheid tegen beïnvloeding en het kanaliseren van emoties, zodat jongeren bestand worden tegen de wervingstechnieken, manipulatie en indoctrinatie van extremistische organisaties en radicalisering tijdig voorkomen kan worden.  


Speciale gastlessen voor leerlingen Voortgezet Onderwijs

Voor leerlingen VO zijn speciale gastlessen opgezet, waarin veel ruimte wordt geboden voor interactie en vraagstelling. 


Doelgroepen

 Onze voorlichtingen worden aangepast aan elke doelgroep, zoals o.a.: 

 • Onderwijsinstellingen (docenten/leerlingen) 
 • Gemeenten
 • Jongerenwerkers 
 • Jeugddetentie instellingen
 • Politiemedewerkers
 • Beleidsmedewerkers
 • Overheidsinstanties 
 • Vluchtelingenbegeleiders 
 • Maatschappelijke organisaties e.o.  


Activiteiten kunnen in elke plaats in Nederland worden verzorgd

 

Fotovoorstelling 

(foto's lezingen, gastlessen, workshops en trainingen...)

Onder de fotovoorstelling nog enkele artikelen; verslagen; formulier belverzoek  

 

 

 


Verslagen, aankondigingen

Stichting Preventie Radicalisering werd in 2015 door Amnesty International genomineerd voor The Glass Candle

In onderstaande link een verslag van o.a. de lezing van M. Djabani, St. Preventie Radicalisering, op het Seminar 'Terrorisme en Jihadisme' (voor studenten Integrale Veiligheid, Hogeschool Inholland te Rotterdam):

http://www.inholland.nl/Content/News/Nieuws2015/201502/Seminar+Integrale+Veiligheid.htm#.VOr4jfmG9yV


Artikelen & boeken vindt u op de volgende pagina 


Belverzoek:

Als u onderstaand formulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op: 


 


 


 


 


 


 

11221